loading...
تعمیر پکیج ایران رادیاتور بوتان کرمان 09364284644

کد های خطای پکیج بوتان مدل بنسره پرو. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

اگر دستگاه پکیج بوتان مدل بنسره پرو دارید و دنبال ارور های آن میباشد میتوانید از مطلب زیر استفاده کنید:

[http://www.aparat.com/v/UaK9E]تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا 

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.


کد خطا مفهوم کد خطا
AL 10عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر)
AL 11روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
AL 20قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
AL 22قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
AL 40افت فشار آب (پس از 1 دقیقه)
AL 41افت فشار آب (تا 1 دقیقه)
AL 42خرابی یا قطعی ترانس دیوسر
AL 51-59خرابی برد
AL 60قطعی NTC آبگرم مصرفی
AL 71قطعی NTC مدار گرمایش
AL 77قطعی NTC گرمایش از کف
AL 21خرابی سنسور روی مشعل
AL 22قطع ارتباط مجموعه سیم با برد
AL 30وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (پس از 1 دقیقه)
AL 31وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (تا 1 دقیقه)
AL 50روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
J 0خرابی برد کنترل و برد نمایشگر
J 1قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی (پس از 1 دقیقه)

کد های خطای پکیج بوتان مدل اپتیما و کالدا. تعمیر بوتان در کرمان: 09364284644

اگر دستگاه پکیج بوتان مدل اپتیما و کالدا دارید و دنبال ارور های آن میباشد میتوانید از مطلب زیر استفاده کنید:

[http://www.aparat.com/v/puhZM]

تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا 

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.


کد خطامفهوم کد خطا
سبز چشمک زن – 1 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
Standbyآماده به کار
تابستانهدرخواست آبگرم وجود ندارد. (شیر آب بسته است)
زمستانهقطع بودن پل ترموستات اتاقی
سبز چشمک زن – 5 / 0 ثانیه روشن 5 / 0 ثانیه خاموش
Standbyاشکال در کلید حداقل فشار آب (تا 10 دقیقه)
تابستانه /
زمستانه
دستگاه به دمای درخواستی رسیده است.
اشکال در کلید حداقل فشار آب (تا 10 دقیقه)
اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (تا 10 دقیقه)
قفل کردن NTC ها روی یک مقاومت کاذب
اشکال در کلید فشار چگالیده (چگالشی)
سبز چشمک زن – سریع
زمستانهورود و خروج به سیستم سارا
زرد چشمک زن
زمستانهChimney Sweep (پانزده دقیقه با حداکثر توان کار می کند)
زرد ثابت
تابستانه / Standbyقطعی NTC آبگرم مصرفی (زمان بسته بودن آبگرم)
قرمز چشمک زن
تابستانه /
زمستانه
قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی )در صورت باز شدن آبگرم در تابستانه)
قرمز ثابت
تابستانه / زمستانه
/ Standby
قطعی NTC مدار گرمایش
اشکال در کلید حداقل فشار آب (پس از 10 دقیقه)
تابستانه /
زمستانه
اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از 10 دقیقه)
عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر)
وجود اشکال در ترموستات ایمنی دود

کد خطای پکیج ایران رادیاتور مدل Eco و M و E. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644

اگر دستگاه پکیج ایران رادیاتور دیجیتال دارید و دنبال ارور های آن میباشد میتوانید از مطلب زیر استفاده کنید:

[http://www.aparat.com/v/O6g1R]

تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا 

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

کد خطامدل پکیج مفهوم کد خطا
40 – 30CF & FFبرد الکترونیک معیوب است.
80CF & FFترموستات حدی 105 °c عمل کرده است. (قطع است)
70CF & FFپکیج بیش از حد گرم شده است. (بالاتر از 89 °c و کمتر از 105 °c )
80 – 70CF & FFعیب شعله یابی (یون) حین کار
80 – 60CF & FFیخ زدایی با پمپ روشن
70 – 60CF & FFیخ زدایی با مشعل روشن
80 – 50CF & FFترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.(مدار آن باز است)
70 – 50CF & FFترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.(اتصال کوتاه است)
80 – 70 – 50CF & FFترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد.(مدار آن باز است)
60 – 50CF & FFترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد.(اتصال کوتاه است)
80 – 70 – 40CF & FFترموستات حدی 105 °c قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است.
70 – 40CF & FFپرشرسوئیچ آب در وضعیت قطع می باشد.(مدار آن باز است )
80 – 40CFنشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است)
80 – 60 – 40FFفن روشن است اما پرشرسوئیچ هوا در وضعیت قطع می باشد.
70 – 60 – 40FFفن خاموش است اما پرشرسوئیچ هوا در وضعیت وصل می باشد.

کد خطای پکیج ایران رادیاتور دیجیتال. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644

اگر دستگاه پکیج ایران رادیاتور دیجیتال دارید و دنبال ارور های آن میباشد میتوانید از مطلب زیر استفاده کنید:

[http://www.aparat.com/v/O6g1R]

تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا 

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

کد خطامدل پکیجمفهوم کد خطا 
E1CF & FFپرشرسوئیچ آب در وضعیت قطع می باشد.(مدار آن باز است )
E2CF & FFعیب شعله یابی (یون) حین کار
E8CF & FFترموستات حدی 105 °c قطع کرده است.(قطع است)
E10CFنشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است)
E12 & E30 & E99CF & FFبرد الکترونیک معیوب است.
E31CF & FFترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد.(اتصال کوتاه است)
E32CF & FFترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد.(مدار آن باز است)
E41CF & FFترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.(اتصال کوتاه است)
E42CF & FFترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.(مدار آن باز است)
E50FFفن خاموش است اما پرشرسوئیچ هوا در وضعیت وصل می باشد.
E51FFفن روشن است اما پرشرسوئیچ هوا در وضعیت قطع می باشد.
E81CF & FFترموستات حدی 105 °c قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است.
E91CF & FFنوسان ولتاژ برق (بیشتر از 260 ولت و کمتر از 180 ولت)
AFCF & FFسیستم ضد یخ زدگی فعال می شود.

کد های خطای پکیج باکسی. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

اگر دستگاه پکیج باکسی دارید و دنبال ارور های آن میباشد میتوانید از مطلب زیر استفاده کنید:

[http://www.aparat.com/v/U1yut]

تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا 

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

E01

عدم تشکیل یا تشخیص شعله

E02

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد 95 °c )

E03

انسداد دودکش – خطای کلید حد ترموستات دود (مدل i )

E05

انسداد دودکش – خطای پرشرسوئیچ دود (مدل Fi )

E06

نارسایی لوله انتقال هوای تازه به شیر برقی یا انسداد مسیر دودکش

E10

افت فشار آب مدار گرمایش

E25

افزایش بیش از حد دما به علت عدم گردش آب

E35

کمبود شعله اولیه و نرسیدن آن به سنسور شعله

 

روشن کردن اضطراری پکیج (در صورت خرابی جرقه زن). تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

اگر جرقه زن دستگاه خراب شده باشد و در یک شب سرد زمستانی خانه مان سرد ماند چه کار میتوانیم انجام دهیم؟
در این مواقع میتوان با یک چوب کبریت یا یک فندک، به طور موقت و اضطراری شعله را تشکیل داد.
ویدیوی زیر این کار را با توضیحات کامل نشان میدهد.
[http://www.aparat.com/v/Tt0d4]

تعمیر و سرویس پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

ورود به پروگرام ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644

گاهی اوقات نیاز است که وارد پرورگرام دستگاه پکیج شویم و مواردی مانند فاصله استارت مجدد پکیج و یا تنظیم حالت گرمایش از کف را تغییر دهیم.
برای این کار در دستگاه های سری L ایران رادیاتور کافیست کلید اول را چهار مرتبه از روی صفر به تابستانه ببریم.
با این کار وارد پارامترهای تنظیم برد پکیج میشویم.
حالا با انتخاب پروگرام شماره هشت، میتوان فاصله استارت مجدد برد در حالت زمستانه را به مقادیری بین 0 تا 240 ثانیه تغییر دهیم.
این کار را زمانی انجام میدهیم که به دلایل مختلف، دستگاه زیاد استارت میزند و این کار باعث خرابی زودتر از موعد رله های برد میشود.
مثلا اگر دستگاه 24 هزار فقط به یک رادیاتور وصل باشد و این باعث شود که دمای نشانگر پکیج زود افت کند و دستگاه سریع استارت بزند.
برای انجام این کار، ویدیوی زیر کمکتان خواهد کرد:

[http://www.aparat.com/v/XsleD]

تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

کدهای خطای پکیج مگاترم. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

اگر دستگاه مگاترم دارید و دنبال ارور های آن میباشد میتوانید از مطلب زیر استفاده کنید:

برای سرویس پکیج و تعمیر پکیج مگاترم به ارورهای آن دستگاه نیاز است که در زیر آمده است.

تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

[http://www.aparat.com/v/17xUn] 

 آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

مدل: جنیوس 26

کد خطا : CO

شرح خطا:  نمایان شدن حالت یخ زدایی – کلید محافظ یخ زدگی خاموش است و دمای محیط محل نصب دستگاه پایین است .

 

کد خطا : CS

شرح خطا:  سنسور برگشت مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

 

کد خطا : DH

شرح خطا:  جرقه نمیزند و یا شعله ایجاد نمی شود – شیر گاز بسته است – مجرای لوله گاز باریم است یا گرفته شده است .

 

کد خطا : Fy

شرح خطا:  فن بعد از چند ثانیه متوقف می شود – خروجی دود کش مسدود است – سوئیچ ایمنی دودکش خراب است – شلنگ سوئیچ ایمنی دودکش بیرون آمده است .

 

کد خطا : GS

شرح خطا:  مشعل بدون عبور آب از مبدل حرارتی روشن می شود – پمپ کار نمی کند – شیر های مسیر گرمایش بسته یا مسدود است – رد کنترل فرمان را چک کنید .

 

کد خطا : HS

شرح خطا:  سنسور برگشتن مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

 

کد خطا : Sy

شرح خطا:  خروج آب گرم مصرفی اشکال دارد – سنسور آبگرم مصرفی خراب است یا خوب نصب نشده است .

 

کد خطا : yL

شرح خطا:  دستگاه کار نمی کند – فشار آب زیر نیم بار است  .

 

 

مدل: مگا پلاس 24


کد خطا : CO

شرح خطا:  نمایان شدن حالت یخ زدایی – کلید محافظ یخ زدگی خاموش است و دمای محیط محل نصب دستگاه پایین است .

 

کد خطا : CS

شرح خطا:  سنسور برگشت مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

 

کد خطا : DH

شرح خطا:  جرقه نمیزند و یا شعله ایجاد نمی شود – شیر گاز بسته است – مجرای لوله گاز باریم است یا گرفته شده است .

 

کد خطا : Fy

شرح خطا:  فن بعد از چند ثانیه متوقف می شود – خروجی دود کش مسدود است – سوئیچ ایمنی دودکش خراب است – شلنگ سوئیچ ایمنی دودکش بیرون آمده است .

 

کد خطا : GS

شرح خطا:  مشعل بدون عبور آب از مبدل حرارتی روشن می شود – پمپ کار نمی کند – شیر های مسیر گرمایش بسته یا مسدود است – رد کنترل فرمان را چک کنید .

 

کد خطا : HS

شرح خطا:  سنسور برگشتن مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

 

کد خطا : Sy

شرح خطا:  خروج آب گرم مصرفی اشکال دارد – سنسور آبگرم مصرفی خراب است یا خوب نصب نشده است .

 

کد خطا : yL

شرح خطا:  دستگاه کار نمی کند – فشار آب زیر نیم بار است  .

تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

 


رسوب در رادیاتور و نحوه شستن رادیاتورها. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

معمولا با گذشت چند سال، آب داخل رادیاتور ها رسوب میکند (به صورت نرمال حدود 4 سال، مخصوصا در شهری مانند کرمان که سختی آب زیاد است). رسوب آب داخل رادیاتور باعث میشود که آب به خوبی در رادیاتور دور نزند، دمای جوش آن بالا برود و در نهایت رادیاتور به خوبی گرم نشود. 

یک راه تشخصی سریع برای این که بفهمیم رادیاتور رسوب گرفته است یا نه این است که پکیج را زیاد کنیم و ببینیم بالا و پایین رادیاتور ها به یک اندازه گرم میشوند یا نه.

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

Image result for sludge in radiator

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

 

دلیل این مشکل چیست؟

مهم ترین دلیل گرم نشدن رادیاتور ها و یا کم گرم شدن آن ها بعد از چند سال، سختی زیاد آب (رسوب) میباشد.

دلایل دیگر که روی این موضوع تاثیر میگذارند عبارتند از سرویس نشدن پکیج، بستن شیر رادیاتور، دور نزن آب رادیاتور ها در تابستان و وارد شدن آب کثیف به داخل رادیاتور ها.

اگر پکیج را هر سال خودتان یا سرویسکار سرویس کند و باد منبع انبساط پکیج به صورت دوره ای تنظیم شود، تا حد زیادی جلوی رسوب گرفتن دستگاه و پکیج گرفته میشود. 

همچنین این که شیر رادیاتور یا مسیر رفت و برگشت را ببندیم، یا اگر اجازه ندهیم پکیج در تابستان چند مرتبه رادیاتور ها را نیمه گرم کند، رادیاتور ها به حد زیادی رسوب میگیرند. دقت کنید که رسوب به دو علت به وجود میاید، یکی این که آب را خیلی داغ کنیم و کلیسم و منیزم آن جدا شود (مانند گچ داخل کتری و سماور) و یکی دیگر این که آب یک جا بماند و املاح آن روی هم جمع شوند و سفت شوند.

Image result for sludge in radiator

همچنین یک علت کثیفی رادیاتور ها این است که آب به شدت کثیف وارد آن ها شده است. بنده بار ها دیده ام که رادیاتور ها بعد از چند ماه به شدت کثیف میشوند و مشکل از کثیفی لوله های رفت و برگشت و یا آب اولیه ای بوده است که وارد رادیاتورها شده است.

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

 چه کار باید بکنیم؟

اگر متوجه شدید که خانه مثل قبل گرم نمیشود و رادیاتور ها با وجود این که درجه پکیج را زیاد کرده اید فقط گرم میشوند و یا حتی گرم هم نمیشوند (معمولا رادیاتورهای دور تر از پکیج دیر تر گرم میشوند یا اصلا گرم نمیشوند) باید به فکر تمیز کردن رادیاتور ها باشید.

سه روش کلی برای این کار هست که هر کدام مزیت و عیب خود را دارد.

روش اول:

وصل کردن شلنگ ورودی پکیج به شیر رفت رادیاتور ها در زیر پکیج و آزاد گذاشتن شلنگ برگشت برای دفع کثیفی های داخل رادیاتورها

مزیت های این روش یکی ارزان تر بودن این کار به دلیل سختی کمتر نسبت به دو روش دیگر، یکی شسته شدن مسیر رادیاتورها و یکی دیگر هم کمتر بودن کثیف کاری است (کثیف کاری محدود به آشپزخانه میشود).

برای انجام این روش باید آب داخل دستگاه را خالی کنید. بعد تمام شیر های زیر پکیج را ببندید. سپس با استفاده از یک تبدلی دو به دو و نیم، شلنگ ورودی پکیج را به شلنگ رفت رادیاتورها وصل کنید. شلنگ برگشت را نیز باز کنید و سر آن را داخل لوله خرطومی جارو برقی بکنید تا بتوانید آب پرفشاری که از آن خارج میشود را به سمت فاضلاب هدایت کنید.

بعد تمام رادیاتورها را ببندید (شیر رفت یا همان شیر بالای رادیاتور را به راست بچرخایند) تا بتوانیم یکی یکی فشار آب را داخل هر کدام وارد کنیم. حالا شیر ورودی پکیج را باز کنید تا آب وارد مسیر شود، سپس یکی از رادیاتور ها را باز کنید تا آب داخل آن دور بزند و صبر کنید تا آبی که از شلنگ برگشت خارج میشود کاملا شفاف شود.

بعد تمام مراحل را بر عکس انجام دهید و از نتیجه لذت ببرید (نیاز به هواگیری رادیاتور ها نیست اما محض اطمینان رادیاتور ها را هواگیری کنید).

عیب روش اول این است که بسیاری از رسوبات و سنگ ها با این روش از رادیاتور خارج نمیشوند.

Image result for sludge in radiator

روش دوم:

در روش دوم به سراغ رادیاتورها میرویم و مهره پایین آن را باز میکنیم.

مزیت های این روش یکی قیمت کمتر نسبت به روش سوم است. یکی دیگر این است که بساری از رسوبات داخل رادیاتور تمیز میشود، همچنین کثیف کاری و زحمت کمتری نسبت به روش سوم دارد و مسیر پکیج تا رادیاتور نیز تمیز خواهد شد.

برای انجام این کار فشار مدار را خالی میکنیم (آب داخل پکیج خالی شود تا درجه مانومتر پکیج عدد صفر را نشان دهد) بعد شیر ورودی آب سرد به پکیج را میبندیم. سپس یک تشت زیر مهره پایین پکیج میگذاریم تا وقتی مهره را باز کردیم، آب کثیف به داخل تشت بریزد. بعد با یک فرانسه مهره را باز میکنیم و صبر میکنیم تا آب داخل رادیاتور خالی شود. حالا باید شیر ورودی آب سرد به داخل پکیج را باز کنیم تا آب وارد رادیاتور شود و از مهره پاین آن خارج شود.

سپس تمام مراحل ره برعکس انجام میدهیم و از نتیجه لذت میبریم.

عیب این کار این است که باز هم ممکن است مقداری رسوب که خیلی سفت شده اند داخل رادیاتور ها باقی بماند.

این روش را در ویدیوی زیر توضیح داده ام:

[http://www.aparat.com/v/7zsfu]

روش سوم:

در این روش رادیاتور کامل باز میشود و در حیاط یا بالکن شسته میشود.

مزیت این روش این است که رادیاتور بهتر از دو روش اول شسته میشود اما به نظر بنده معایب این روش آنقدر زیاد است که بهتر است از روش دوم استفاده شود.

برای انجام این روش باید فشار آب مدار رادیاتور را به صفر برسانیم (مانند هر دو روش قبل) سپس با یک آچار فرانسه، شیر رفت و برگشت را از رادیاتور جدا کنیم، رادیاتور را به حیاط یا بالکن برده و آن را با فشار آب و سیخ تمیز کنیم.

معایب این روش بسیار زیاد است. یکی این که کثیف کاری زیادی دارد. دوم این که شستن رادیاتور به این روش هزینه زیادی روی دستتان می اندازد. سوم این که خیلی اوقات جاهایی از رادیاتور آب میدادند و طی سال های قبل رسوب کرده و آب بندی شده اند که با این روش رسوب ها از بین رفته و رادیاتور مججد نشتی میکند در نتیجه ممکن است نیاز به آچار رادیاتور پیدا کنید. چهارم این که بعضی وقت ها ممکن است مجبور به حذف یک پره شوید و این یعنی ممکن است مجبور به نصب مجدد رادیاتور شوید. پنجم این که رادیاتور در این حالت به علت این که آب کثیف و سنگین داخل آن است به شدت سنگین است و کمر درد هم خواهید شد.

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

 

خراب شدن کلید فشارسنج آب (میکروسوئیچ یا پرشر آب). تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

در گذشته دستگاه های پکیج دارای کلید فشار سنج آب یا پرشر آب نبودند و به همین علت حتی زمانی که فشار آب در آن ها بسیار کم هم بود کار میکردند. کار کردن در این حالت باعث میشود آب دستگاه جوش بیاورد و پمپ خشک کار کند و بسوزد. برای جلوگیری از این کار، سازندگان پکیج شوفاژ دیواری، قطعه ای به نام کلید فشار سنج آب تعبیه نمودند که با بالا رفتن فشار آب فعال شود و به برد فرمان دهد که فشار کافی درون پکیج وجود دارد. 

سری اول که کلید فشار سنج به شکل امروزی تولید نشده بود، از مجموعه صفحه شافت، پرده دیافراگم، و میکروسوئیچ استفاده میشد. وقتی که فشار آب داخل پکیج به حد کافی میرسید، پرده دیافراگم به صفحه شافت فشار وارد میکرد و میله شافت جلو می آمد و میکروسوئیچ را فعال میکرد در نتیجه برد الکترونیک متوجه میشود که فشار کافی در پکیج وجود دارد و اجازه تشکیل شعله میداد.

شکل میکروسوئیچ: Image result for ‫میکروسوئیچ آب پکیج‬‎

بعد ها علم پیشرفت کرد و به جای این مجموعه از یک قطعه به نام پرشر سوئیچ آب استفاده شد که در آن هم یک دیافراگم وجود دارد و با فشار آمدن به آن یک مسیر الکترونیکی باز میشود تا برد متوجه بشود که فشار داخل دستگاه کافی است.

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

 

شکل پرشر سوئیچ آب: Image result for ‫میکروسوئیچ آب پکیج‬‎

 

دلیل این مشکل چیست؟

 

به طور معمول پرشر سوئیچ آب به راحتی خراب نمیشود. یک دلیل آن این است که دیافراگم داخل آن قرار نیست خیلی بازی کند و به این واسطه عمرش زود تمام شود. اما اگر خراب بشود، با هر فشار آبی، خطای کمبود فشار آب میدهد. در این صورت باید تعویض شود.

اما پکیج هایی که مجموعه دیافراگم، شافت و میکروسوئیچ دارند بیشتر متحمل خرابی میشوند. مخصوصا این که میکروسوئیچ  ها بعد از چند سال کار کردن ضعیف یا خراب میشوند. در این حالت هر کدام از قطعات پرده دیافراگم، صفحه شافت کوچک و میکروسوئیچ امکان خراب شدن دارند و باید یکی یکی مورد تعویض قرار گیرند.

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

 

 چه کار باید بکنیم؟

 اگر مطمئن هستید که همیشه یک چشمتان به درجه پکیج هست و ریسک این که دستگاه ممکن است روزی بدون آب و خشک کار کنید را به جان پمپ پکیجتان میخرید، میتوانید دو سیمی که به پرشر وصل شده اند را با سیم چین لخت کنید و آن دو را به هم وصل کنید تا دستگاه مثل دستگاه های قدیمی بدون پرشر آب کار کند. این راه حل در دستگاه هایی مثل ایران رادیاتور جواب میدهد. مخصوصا وقتی نخواهید هزینه کنید و قطعه نو برای دستگاه تعبیه کنید.

اما بعضی از دستگاه ها مثل تاچی، گول نمیخورند. برد الکترونیک این دستگاه ها به نوعی برنامه ریزی شده است که قبل از کار کردن پکیج در حالت شوفاژ اول فرمان قطع را از میکروسوئیچ دریافت میکنند و بعد منتظر دریافت فرمان وصل شدن میکروسوئیچ میمانند تا فرمان تشکیل شعله را ارسال کنند.

در این دستگاه ها حتما باید قطعات تعمیر یا تعویض شوند. (قطعاتی مثل پرده دیافراگم، صفحه شافت و میکروسوئیچ یا قابل تعمیر نیستند یا هزینه تعمیرشان از هزینه تعویضشان بیتشر خواهد شد).

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

تکان نخوردن درجه پکیج و آموزش سرویس مانومتر. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

اگر متوجه شده اید که درجه مانومتر (درجه عقربه ای پکیج) بالا یا پایین نمیرود و همیشه یک جا ثابت ایستاده است، باید نسبت به تعمیر و یا تعویض مانومتر اقدام کنید.
تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا
برای تمیر کردن مانومتر پکیج کافیست آب دستگاه را خالی کنید و با یک آچار فرانسه کوچک یا یک آچار شماره 14، رزوه مانومتر را از هیدرولیک باز کرده و بعد با یک سوزن یا سنجاق، داخل لوله مانومتر را تمیز کنید.
دو ویدیوی زیر به شما کمک میکنند تا درجه پکیج را باز کرده و آن را تمیز یا تعویض نمایید. این ویدیو مربطو به دستگاه های دیجیتال ایران رادیاتور است:

[http://www.aparat.com/v/VjIU2]

این ویدیو مربوط به دستگاه گلدیران است:
[https://aparat.com/v/Kuwbr]

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.ب

شکسته شدن ولوم (درجه کم و زیاد) پکیج. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

در بعضی از دستگاه ها، ممکن است به دلایلی مانند فشار بیش از حد وارد کردن به ولوم، ولوم دستگاه بشکند. این مسئله باعث میشود که نتوان درجه دستگاه را کم و زیاد کرد و یا دستگاه را ریست نمود. برای رفع این مشکل باید ولوم را با انبردست یا انبرقفلی بیرون کشید و با یک فازمتر، درجه دستگاه را تنظیم کرد.
حواستان باشد اگر فازمتر را با دقت وارد پتانسیومتر دستگاه نکنید، ممکن است آن را بشکنید و آنوقت مجبور میشوید برد را تعمیر کنید.
معمولا ولوم های پکیج پرلا بوتان و پکیج های دیجیتال ایران رادیاتور با فشار مضاعف میشکنند.
دو نمونه ولوم پکیج ایران رادیاتور و بوتان را در دو شکل زیر میتوانید ببینید.

Image result for ‫ولوم پکیج‬‎
تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644
Image result for ‫ولوم پکیج‬‎

ویدیوی زیر به شما کمک میکند که با تنظیم پکیج در این حالت بیشتر آشنا شوید:

[http://www.aparat.com/v/m8lzP]

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 ایران رادیاتور کرمان، بوتان کرمان، ایساتیس کرمان 09364284644

تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

آموزش تعمیر پکیج و سرویس پکیج در کرمان. رفع عیب خاموش شدن پکیج. نحوه اسیدشویی پکیج شوفاژ دیواری.
نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان
تعمیر پکیج در شهر کرمان (تعمیر پکیج های بوتان, ایران رادیاتور, فرولی, ایساتیس، آریستون، تاچی، باکسی، لورچ، ایمرگاس، مرکوری، یونیکال،بوش). مطالب این سایت به شما کمک میکند خودتان مشکل سرد و گرم شدن اب, ارور دادن پکیج, زیر بار نرفتن پکیج, سرویس پکیج, سرد شدن رادیاتورها و مواردی از این قبیل را رفع نمایید. همچنین با مشاوره تلفنی میتوانید متوجه شوید که کجای پکیج مشکل دارد و هزینه تعمیر پکیج شوفاژ دیواری چقدر خواهد شد.
فروش پکیج در کرمان (فروش پکیج های ایرانرادیاتور مدل های آنالوگ و دیجیتال (L24 و M24)، بوتان (اپتیما، کالدا ونزیا، پارما، پرلا، ورونا، بیتا، بنسره پرو، Bn324)، ایساتیس (مدل های کاریز و نیواستار)، آریستون، لورچ، مگاترم، آلزان و...
کرمان تاسیسات: سایتی دیگر در رابطه با آموزش تعمیر پکیج، تعمیر تصفیه آب، تعمیر پمپ آب، تعمیر کولر آبی و کولرگازی در کرمان.
نمایندگی تعمیر و فروش پکیج ایران رادیاتور و بوتان در کرمان: 09364284644 بیناشستن مدار گرمایش از کف. سرویسکار پکیج در کرمان: 09364284644 خطای 10 در پکیج ناوین. سرویسکار پکیج درکرمان 09364284644 نحوه اسید شویی شستن مدار گرمایش از کف. سرویسکار پکیج در کرمان: 09364284644 خطای 10 در پکیج ناوین. سرویسکار پکیج درکرمان 09364284644 نحوه اسید شویی مبدل های پکیج. سرویسکار پکیج در کرمان:  شعله ناپایدار و ارور E3 در پکیج میشن mission. سرویس پکیج در کرمان:  گرم نشدن آب در پکیج ایساتیس سیمات. نصب، سرویس و تعمیر پکیج  سبز چشمک زن ۱-۵ ثانیه اپتیما و کالدا بوتان. سرویسکار پکیج در کرمان:  چه کار کنیم دستگاه پکیج رسوب نگیرد؟ سرویسکار پکیج در کرمان:  تنظیمات و پارامتر برد پکیج سی وی CVبوتان. سرویسکار پکیج در کرمان:  پارامتر برد پکیج ورونا verona بوتان. سرویسکار پکیج در کرمان:  تنظیمات برد پکیج پرلا، روما و پارما بوتان. تعمیر پکیج در کرمان:  ارور E27 پکیج بوتان سی وی CV424. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 ارور E1 پکیج بوتان سی وی CV424. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 شستن مدار گرمایش از کف. سرویسکار پکیج در کرمان: 09364284644خطای 10 در پکیج ناوین. سرویسکار پکیج درکرمان 09364284644 نحوه اسید شویی مبدل های پکیج. سرویسکار پکیج در کرمان: 09364284644 بینا شعله ناپایدار و ارور E3 در پکیج میشن mission. سرویس پکیج در کرمان: 09364284644 گرم نشدن آب در پکیج ایساتیس سیمات. نصب، سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 سبز چشمک زن ۱-۵ ثانیه اپتیما و کالدا بوتان. سرویسکار پکیج در کرمان: 09364284644 چه کار کنیم دستگاه پکیج رسوب نگیرد؟ سرویسکار پکیج در کرمان: 09364284644 بینا تنظیمات و پارامتر برد پکیج سی وی CV بوتان. سرویسکار پکیج در کرمان: 09364284644 پارامتر برد پکیج ورونا verona بوتان. سرویسکار پکیج در کرمان: 09364284644 بینا  E1 پکیج بوتان سی وی CV424. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 ارور E2 پکیج بوتان سی وی CV424. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 ارور E3 پکیج بوتان سی وی CV424. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 ارور E4 پکیج بوتان پرلا perla. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644ارور E3 پکیج بوتان پرلا perla. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 ارور E2 پکیج بوتان پرلا perla. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 ارور E1 پکیج بوتان پرلا perla. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 ارور E1 ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644 ارور E2 ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644 ارور E81 ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644 ارور E51 ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644 ارور 40 60 80 ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644 ارور 40 70 80 ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644 ارور 50 80 و 50 70 80. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644 ارور 70 80 ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644 ارور 70 ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644 ارور 40 30 ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644 ارور 40 80 ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644 ارور 40 70 ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644 ارور هفت e7 در پکیج ایساتیس. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 ارور شش e6 در پکیج ایساتیس. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 ارور دو و سه E2 و E3 در پکیج ایساتیس. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 ارور دو e2 در پکیج ایساتیس. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 ارور یک e1 در پکیج ایساتیس. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 ارور 40 60 80 ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644 ارور 1 (e01) در پکیج گلدیران. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644نکات مهم در هنگام خرید پکیج. نمایندگی پکیج در کرمان: 09364284644 معرفی قطعات: یون و جرقه زن پکیج. نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 معرفی قطعات پکیج: برد الکترونیک. نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 معرفی قطعات پکیج: شیر کنترل گاز. نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 معرفی قطعات پکیج: شیر اطمینان. نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 معرفی قطعات پکیج: شیر پرکن. نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 معرفی قطعات پکیج: فن. نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 معرفی قطعات پکیج: منبع انبساط. نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 معرفی قطعات پکیج: شیر موتور برقی. نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 معرفی قطعات پکیج: فلومتر. نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 معرفی قطعات پکیج: فلوسوئیچ. نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 90 بازدیدحوه ورود به تنظیمات برد پکیج مگاترم (مرکوری). تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 سرویس و تعمیر فن پکیج. نمایندگی پکیج در کرمان: 09364284644 سرویسکار، تعمیر و نصاب پکیج در کرمان: 09364284644 نمایندگی ایران رادیاتور در شهر کرمان: 09364284644 ارور 80 70 یا E2 پکیج ایران رادیاتور. نمایندگی ایرانرادیاتور کرمان: 09364284644 ارور A01 در پکیج فرولی. نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا گرم نشدن رادیاتور به دلیل رسوب. نمایندگی پکیج در کرمان: 09364284644 بینا ارور E1 یا 70 40 پکیج ایران رادیاتور. نمایندگی پکیج در کرمان: 09364284644 بینا ارور E51 پکیج ایران رادیاتور. نمایندگی پکیج در کرمان: 09364284644 بینا اگر فشار پکیج بالا رفت چه کنیم؟ تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا تعویض برد ایران رادیاتور دیجیتال. نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 خراب شدن جرقه زن. نمایندگی پکیج در کرمان 09364284644 سرویس گیج پکیج گلدیران. تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 تعویض برد ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644 بینا تست دودکش پکیج. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا تست فلوسوئیچ بوتان و ایران رادیاتور. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 گاز بدبو در رادیاتور ها. تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 نحوه تمیز کردن فیلتر (صافی) پکیج. تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج ایمرگاس تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج آماتیس تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج آلزان تعمیر پکیج در کرمان 0936428464 کد خطای پکیج ایساتیس مدل سوپرلوکس تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 علت پایین افتادن درجه پکیج. تعمیر پکیج درکرمان 09364284644 کد خطای پکیج فرولی تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج لورچ آریان تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج لورچ تک مبدل (آرتا) تعمیر پکیج د کرمان 09364284644 کد خطای پکیج گلدیران تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج ایساتیس نیواستار تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج ایساتیس کاریز تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج تاچی. تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج دئوترم. تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج آریستون تعمیر پکیج در کرمان 0936428464 کد خطای پکیج بوتان مدل بنسره پرو تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج بوتان اپتیما و کالدا دیجیتال تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج ایران رادیاتور Eco و M و E تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج ایران رادیاتور دیجیتال تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج باکسی. تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 کد خطای پکیج مگاترم تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 تکان نخوردن درجه پکیج. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا نداشتن آب گرم ایران رادیاتور. تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 روشن کردن اضطراری پکیج. تعمیر پکیج در کرمان: 0936428464  بینا تنظیم پروگرام ایران رادیاتور، تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا کم کردن درجه فشار پکیج. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا گرم نشدن رادیاتورها. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا شستن رادیاتور. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 کمبود فشار آب پکیج. تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 شکسته شدن ولوم پکیج. تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 رفع گریپاژ پمپ پکیج تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

نصب، سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

نمایندگی تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

نمونه ای از پاسخ به سوالات هم وطنان عزیزم راجع به تعمیر پکیج در سایت کرمان خدمات. شما نیز سوالات خود را بپرسید.

تعمیر برد پکیج شوفاژ دیواری

سلام شما تعمیر برد پکیج را هم انجام میدهید؟

پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
بله کافیست به شماره تلفن بنده زنگ بزنید و برد الکترونیک را برایم ارسال نمایید. تعمیر برد پکیج در کرمان:09364284644
سلام. اقا شما از کجا اینقدر راجع به تمام پکیج ها و تعمیرشون یاد گرفتید؟ من خیلی ها را میشناسم ده ساله کارشون اینه اینقدر اطلاعات راجع به سرویس پکیج شوفاژ دیواری ندارند.
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
درورد بر شما
هر کسی که به سمت آموزش بره خواه ناخواه موارد زیادی را یاد میگیره. مثلا اوایل کار بنده مطالب کمی راجع به تعمیر برد الکترونیک پگیج میدانستم. اما اینقدر مشتری های مختلف از سراسر ایران با من تماس گرفتند تا تعمیر برد الکترونیک پکیج را نیز یاد گرفتم.
مطمئن باشید بقیه سرویسکاران و تعمیرکاران پکیج شوفاژ دیواری نیز به اندازه کافی وارد هستند.
نمایندگی سرویس پکیج در کرمان: 09364284644
تعمیر پکیج در شهر کرمان
سلام شما تعمیر پکیج ایران رادیاتور در شهر کرمان انجام میدید؟
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
درود
بله بنده نمایندگی تعمیر پکیج ایران رادیاتور در شهر کرمان هستم: 09364284644
برای سوالات بیشتر با من تماس بگیرید.
سرد بودن پکیج
سلام قیمت و هزینه پکیج شویی چند است؟ پکیج های ما سرد شدن و مثل پارسال خوب گرم نمیشوند. زنگ زدم نمایندگی تعمیر ایران رادیاتور گفت پکیج ها رسوب گرفته اند و هر کدام پنجاه هزار تومان باید بدهیم تمیزشان کنند. خواستم ببینم قیمت چقدر؟
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
سلام
قیمت ها با توجه به هر شهری متفاوت هستند مثلا در حال حاضر بنده در شهر کرمان برای شستن هر بلوک رادیاتور 35000 تومان حق الزحمه میگیرم. البته سرویسکاران و تعمیرکارانی هستند که با قیمت های پایین تر از بنده نیز کار میکنند اما بنده کار خود را ضمانت میکنم. هزینه اسدیشویی پکیج نیز با توجه به شرکت مربوطه متفاوت میشود اما حدود قیمت 150 هزار تومان برای اسیدشویی و سرویس کامل دستگاه میشود.
ارور ایران رادیاتور
دستگاه پکیج شوفاژ دیواری خانه ما مدل ایران رادیاتور است و گاهی اوقات ارور 70 80 میدهد. با توجه به چیزهایی که در سایت خوب شما خواندم متوجه شدم این ارور و ارور e2 یعنی خراب شدن جرقه زن پکیج یا خراب شدن تشخیص شعله. اما اگر خراب است چرا چند روز کار میکند و بعضی اوقات ارور میدهد. در ضمن افت فشار هم نداریم و بقیه موارد همه درست هستند.
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
سلام
لازم نیست حتما جرقه زن یا میله یون پکیج خراب شده باشد تا ارور تشخیص نشدن سعله بیاید. به دلایل مختلف مثل کثیف بودن میله یون یا تنظیم نبودن جرقه زن و یا از پایین جرقه زدن ملیه جرقه زن یا ضعیف شدن ترانس جرقه زن برد پکیج یا عمل نکردن بوبین شیر برقی گاز نیز ممکن است این مشکل پیش بیاید. برای این که موارد را تست کنید ویدیوهای اموزشی تعمیر پکیج را ببینید و کانال بندا را دنبال نمایید.
سرد و گرم شدن اب
سلام ما یک پکیج ایران رادیاتور مدل اتالوگ eco22 ff داریم مشکلمون اینجاست که اب حمام مرتب سرد و گرم میشود و این مسئله اذیتمان میکند. نمایندگی مجاز ایران رادیاتور اومد گفت مشکل از پمپ اپارتمان است. ما یک نفر را برای تعمیر پمپ ساختمان اوردیم اما گفت مشکلی ندارد و همه پمپ ها همینگونه کار میکنند.
شما نظرتون چیه؟
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
سلام
اگر مبدل ها و هیدرولیک پکیج شسته شده اند و همچنی از ضحت عملکرد ان تی سی آب گرم مصرفی مطمئن هستید. و همنین اگر شعله کوتاه تنظیم است، آن موقع دلیلی به جز کم و زیاد شدن فشار آب نمیتواند باعث به وجود آمدن این مشکل شود. برای مطمئن شدن میتوانید از یک لیوان دبی سنج نیز استفاده کنید. ا
و اما راجع به تعمیر پمپ ساختمان باید بگویم که پمپ ایراد ندارد بلکه باید تنظیم شود. در این مواقع کلید مکانیکی پمپ باید به صورتی تنظیم شود که با یک بار وصل کردن، دیگر تا زمانی که شیر را نبسته اید پمپ خاموش نشود. پیچ بزرگ روی کلید اتومات مکانیکی پمپ ساختمان را سفت کنید.
نمایندگی خدمات ایران رادیاتور
سلام همشهری
لطفا بفرمایید چجورمیتوانم نمایندگی خدمات پس از فروش و تعمیرات پکیج ایران رادیاتور را بگیرم؟
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
سلام برای گرفتن نمایندگی حدمات پس از فروش پکیج های ایران رادیاتور باید مدرک فنی و حرفه ای داشته باشید و بعد به نشانی کرمان، خیابان 24 آذر، نبش کوچه 16 دفتر خدمات پس از فروش ایران رادیاتور مراجعه کنید.
نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644
اسید شویی پکیج
سلام. چه زمانی نیاز به سرویس اسید شویی پکیج میباشد؟
چه قطعاتی باید اسید شویی شوند؟
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
سلام
زمانی که رادیاتور ها خوب گرم نشوند یا دستگاه جوش بیاورد نیاز به سرویس اسید شویی دارید.
همچنین زمانی که سرویسکار تشخیص دهد به علت رسوی زیاد راندمان پکیج کم شده است یا آب سرد و گرم میشود.
قطعات زیادی باید اسید شویی شوند که میتوان به مبدل ها سوپاپ، هیدرولیک ها اشاره کرد.
اسید شویی پکیج در کرمان: 09364284644
سرویس سالیانه پکیج ایران رادیاتور
سرویس سالیانه یا سرویس دوره ای پکیج ایران رادیاتور شامل چه چیز هایی میشود؟
ایا اسیدشویی مبدل ها یا رسوب شویی قطعات هم جز سرویس محسوب میشود؟
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
درود
سرویس سالیانه یا همان سرویس دوره ای سرویسی است که باعث ازدیاد عمر دستگاه پکیج میشود. شامل شارژ منبع انبساط، سرویس پمپ، تنظیم گاز، تمیز نمودن یون و جرقه زن، سرویس فن.
اسید شویی پکیج به عناون یک سرویس جدا است و شامل موارد بالا نمیشود اما در اکثر مواقع هنگام اسیدشویی، سرویس کامل نیز صورت میگیرد که هم هزینه ها کاهش یابد و هم قطعات باعث صدمه به دیگر قطعات نشوند.
سرویس سالیانه ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644
احمدایی
سلام اقای بینا. ممنون و متشکر از این که سرویسکار به این خوبی هستید. واقعا بقیه تعمیر کارها و نصاب ها باید از شما یاد بگیرند. مرحبا مرحبا مرحبا. پرشر دود پکیج ما خراب شده بود و با راهنمایی شما خودم تعویضش کردم.
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
قربان شما.
خیلی خوشحال شدم از خواندن کامنتتون.
نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644
تعمیر برد پکیج
سلام شما تعمیر برد پکیج انجام میدهید؟
یک برد پکیج ایران رادیتور داریم ارور 40 60 80 میدهد نمایندگی ایران رادیاتور امد گفت برد خرابه. ما پول تعویض نداریم.
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
سلام
متاسفانه برد پکیج ها خیلی گران شده است. بله تعمیر برد هم انجام میشود.
تعمیر برد پکیج (با قابلیت ارسال به کرمان): 09364284644
تعمیر برد پکیج ایران رادیاتور: 09364284644
تعمیر برد پکیج بوتان: 09364284644
تعمیر برد پکیج ایساتیس: 09364284644
تعمیر برد پکیج ایمرگاس: 09364284644
اب دادن پکیج
پکیج ایران رادیاتور داریم که آب میدهد. نگاه کردم دیدم منبع انبساط از بین درزش اب میاید و زنگ هم زده است. کمک کنید. باید تعویض منبع انبساط کنم؟ قیمت منبع انبساط ایران رادیتور چند است؟
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
سلام
اگر منبع انباسط سوراخ شده است و آب میدهد چاره ای به جز تعویض آن ندارید. قیمت ها در شرایط نوسانی امروز مرتب تغییر میکنند.
تعویض منبع انبساط پکیج در کرمان: 09364284644
گرم نشدن گرمایش از کف
سلام ما چند ساله گرمایش از کف داریم. الان وقتی درجه رو کم میکنیم اصلا خانه گرم نمیشود و سرد است. درجه سریع از سی میرود به هشتاد و دستگاه قطع میکند. میتوانم کاری بکنم؟
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
سلام
وجود رسوب در رادیاتور پکیج (مبدل اصلی پکیج) و همچنین رسوب داخل لوله های گرمایش از کف عامل این مسئله هستند. باید مسیر را به نحوی که در ویدیوهایم توضیح داده ام بشورید.
روشن نشدن پکیج l24 ایران رادیاتور
سلام ما یک پکیج ایران رادیاتور دیجیتال داریم از دو ساعت پیش اصلا روشن نشد دیگه. فیوزش ترکیده. یک فیوز خریدم گذاشتم توی برد الکترونیک اما دوباره فیوز سوخت. برد مشکل داره؟ تعمیر میشه؟
پاسخ :
دلیل فیوز پراندن پکیج این است که یک جریان زیادی درخواست شده است. در نتیجه یکی از قطعات مثل شیر برقی گاز، شیر برقی، پمپ ممکن است سوخته باشند. خودتان مهندسی نکنید که آسیب بیشتری میبیند. با نمایندگی ایران رادیاتور در تماس باشید.
نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644
سرد بودن پایین رادیاتور
پکیج ایران رادیاتور داریم. کامل اسید شویی شده توسط سرویسکار مجاز ایران رادیاتور.
روز اول عالی بود. از روز دوم تمام رادیاتورها بالا داغه پایین سرد. راندمان پکیج پایین نمیاد؟
پاسخ بوتان کرمان 09364284644 بینا :

دلیل این مسئله، وجود رسوب داخل رادیاتور ها است، باید رادیاتورها را به روش هایی که در ویدیوها توضیح داده ام بشورید.
تعمیر پکیج ایساتیس در کرمان
سلام من دنبال یک شماره برای تعمیر و سرویس پکیج ایساتیس در کرمان میگردم. پکیج از دیشب خاموش شده است و روشن نمیشود. قبلا ارور میداد گشتم دنبال ارور های ایساتیس پیداش کردم درستش کردم. اما جدیدا اصلا روشنم نمیشه.
پاسخ:
تعمیر پکیج ایساتیس در کرمان: 09364284644
تعمیر پکیج پرلا بوتان
یک عدد پکیج پرلا بوتان رادیاتور دارم خطا میدهد شما تعمیر پکیج بوتان در کرمان انجام میدهید؟
هوا سرد است لطفا سریع
پاسخ :
بله
تعمیر پکیج بوتان در کرمان: 09364284644
در خدمتم
پکیج بنسره پرو بوتان
سلام. جسارتا میشه بگید ارور و کد خطای پکیج بوتان مدل بنسره پرو برای ان تی سی ها چیست؟
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
AL60 و AL71 مربوط به ترمیستور های مصرفی و گرمایش در پکیج بنسره پرو هستند.
تعمیر پکیج بوتان در کرمان: 09364284644
چراغ قرمز بوتان
سلام ما یک بوتان اپتیما داریم که میخواهیم تعمیر کنیم. مشکل اینجاست که چراغ قرمزش همیشه روشن است. سنسور ها را هم عوض کردیم اما همچنان چراغ قرمز روشن است. به نظر شما چکار کنیم؟ زنگ به تعمیرکار مجاز بوتان در کرمان بزنیم؟
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
زنگ بزنید در خدمتم
تعمیر پکیج بوتان در کرمان: 09364284644
سرد و گرم شدن آب
ببخشید یک سوال دارم. علت سرد و گرم شدن آب گرم میتواند خرابی ترمیستور باشد؟
یک پکیج ایران رادیاتور داریم که تلفن نمایندگی ایران رادیاتور زنگ زدیم گفتن سنسور ترمیستور خراب است. این سنسور ترمیستور همان ترموستات دستگاه است؟
قیمت سنسور آب گرم چقدر است؟
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
ترمیستور با ترموستات فرق میکند.
قیمت ها متفاوت هستند.
علت هم گاهی مواقع میتواند خرابی ترمیستور باشد
موفق باشید
تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644
خرابی و کار ترمیستور
ما یک پکیج ایران رادیاتور داریم که ارور 50 70 80 میدهد و از کاتالوگ پکیج و چیزهای که در سایت خوب شما خواندم متوجه شدم ترمیستور دستگاه خراب است. لطفا بفرمایید کار ترمیستور پکیج چیست. اگر صرفا دماسنج است چگونه کار میکند که سیم به آن میخورد و چرا بعضی ها به ان ان تی سی ntc میگویند؟
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
ترمیستور یک نیمه هادی که با بالا رفتن دما مقاومت داخل آن کم میشود. به این ترتیب اگر از برد پکیج مثلا یک آمپر به داخل ترمیستور جریان وارد شود و یک دهم آمپر جریان خارج شود، برد الکترونیک متوجه دمای ترمیستور میشود. این قطعه در تمام پکیج های هوشمند ایران رادیاتور و بوتان وجود دارد.
قیمت پکیج در کرمان
بنده در شهر زاهدان زندگی میکنم و ما اغلب پکیج ها و قطعات را از شهر مشهد میگیریم اما میخواستم ببینم میتوانم با شهر کرمان کار بکنم یا نه. لطفا پاسخ موارد را برایم بنویسید. قیمت پکیج ایران رادیاتور M24CF در کرمان، قیمت پکیج ایران رادیاتور M24FF ، قیمت پکیج ایران رادیاتور ECO22FF، قیمت پکیج بوتان اپتیما، قیمت پکیج ایساتیس نیو استار، قیمت پکیج آریستون، قیمت قطعات پکیج، قیمت ntc پکیج، قیمت پمپ ویلو پکیج، قیمت پمپ گرندفوس پکیج، قیمت شیر برقی پکیج، قیمت برد پکیج ایران رادیاتور، قیمت برد پکیج بوتان.
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
متاسفانه قیمت ها متفاوتند و بنده در اینجا نمیتوانم قیمت بگویم. تماس بگیرید راهنماییتان کنم.
قیمت پکیج در کرمان: 09364284644
قیمت قطعات پکیج در کرمان: 09364284644
نمایندگی ایساتیس در کرمان
ما یک پکیج ایساتیس داریم که ارور  E2 میدهد. چند وقت پیش از نمایندگی ایساتیس در کرمان آمدند و دستگاه را سرویس کردند. من خیلی راضی نبودم از کارشون چون هم تمیز نبود کارشون و هم این که کاور پکیج را نیم ساعت طول کشید تا جا بزنند آخرش هم درست جا نزدند. بعد یک سنسور که نامش ترنسدیوسر بود و فشار آب را نشان میداد عوض کردند و سرویس هم انجام دادند و روی هم رفته 300 هزار تومان گرفتند. حالا الان دوباره دستگاه ارور میده و سه شبه هر شب پکیج قطع میکنه و ارور تشکیل نشدن شعله میده. به من گفتند که یون کثیف بوده و ما تمیزش کردیم. ممکنه دوباره یون کثیف شده باشه؟ چون من باز کردم دیدم که شعله تشکیل میشه اما شکل چراغ شعله که قبلا میومد روی صفحه دیجیتال پکیج دیگه نمیاد. شما نمایندگی پکیج شوفاژ دیواری ایساتیس در کرمان هم دارید؟ ممنون که جواب میدید.
پاسخ :
نمایندگان پکیج ایساتیس که بنده در کرمان میشناسم به نام های آقایان خوش کیش و مومنی واقعا در کارشان وارد هستند و از همکاران بسیار خوب بنده میباشند. مطمئنم کسی که سراغ دستگاه شما آمده است از نمایندگی نبوده است. میله یون ممکن است کثیف باشد، در ویدیو توضیح داده ام چگونه میله یون را تمیز کنید. ویدیو را ببینید و اگر کارتان راه نیوفتاد با بنده تماس بگیرید.
نمایندگی پکیج در کرمان: 09364284644
صدای تق تق زیاد از پکیج بوتان
ما یک پکیج بوتان پرلا داریم که یک ساله طبقه بالا استفاده نشده و پکیج همینطور خوابیده بوده.  پسفردا قراره برامون مهمون برسه و میخوایم طبقه بالا گرم باشه چون یکی دو روز هم هست هوا خیلییی سرد شده. بعد پکیج رو زدیم تو برق یخورده کار کرد بعد یک صدای وحشتناک اومد  و تق تق کرد و آب گل از پشت پکیج ریخت بیرون و روی دیوار گلی شد. حالا هم دستگاه ارور میده و دیگه کار نمیکنه. ما که خیلی ترسیدیم زنگ زدیم به خدمات پس از فروش بوتان در کرمان و از نمایندگی پکیج که پرسیدیم گفتن احتمالا پمپ خرابه. این دستگاه ما واقعا نوئه و شاید 24 ساعت هم کار نکرده باشه. مگه میشه دستگاه نو پمپش مشکل پیدا کرده باشه؟ ماشاالله قیمت پمپ هم که ارزون نیست بهمون گفتن یک میلیون قیمت پمپ پکیجه. شما میدونید دستگاه چشه؟
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
به احتمال خیلی زیاد پمپ گریپاژ کرده است. نگران نباشید قرار نیست آن را تعویض کنید. ویدوی رفع گریپاژ پمپ که در سایت آپارات قرار داده ام را ببینید و اگر کارتان راه نیوفتاد با من تماس بگیرید.
تعمیر پکیج بوتان در کرمان: 09364284644
گرم نشدن رادیاتور های بوتان
ما یک پکیج بوتان داریم که به ظاهر همه چیز سالم است اما دمای شوفاژ بیشتر از 60 نمیشود و شعله قطع میشود. دیشب خیلی هوا سرد بود و هر چقدر پکیج را بیشتر کردیم نشد که نشد. به نظرتون پکیج مشکلی داره؟
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
درود. ممکن است ترمیستور دستگاه روی یک مقاومت کاذب مانده باشد و یا ضعیف شده باشد. با یک ترمیستور جدید امتحان کنید.
تشکر ویژه 
بنده میخواهم یک تشکر ویژه از شما بکنم. بابت پکیج بوتانی که در شهرک مطهری راه انداختید. سرویس کار قبلی که پسرم زنگ زده بود آمده بود و گفته بود برد خراب است و باید تعویض شود اما با راهنمایی شما ما متوجه شدیم که کابل شیر برقی به درستی جا نرفته است. ممنون.
پاسخ پکیج بوتان در کرمان 09364284644 بینا :
جناب. خیلی خوشحالم که میان این همه سرویسکار مجرب و متخصص، برای تعمیر پکیج در شهر کرمان به بنده رجوع کردید. وظیفه انسانی ما است که با دیگران همانگونه رفتار نماییم که دوست داریم دیگران با ما رفتار کنند. وجدان اجازه نمیدهد به دروغ قطعه ای را که سالم است تعویض نماییم. نمیدانم چگونه بعضی از سرویسکارنما ها به خودشان اجازه میدهند که خرج های سنگین برای مشتری ایجاد کنند. مخصوصا در این شرایط که قیمت پکیج و قطعات پکیج بالا رفته است. البته تمام ماجرا به سرویسکار بر نمیگردد. متاسفانه بعضی از مشتری ها نیز بیسواد هستند. فکر میکنند اگر یک نفر قیمت بالا بدهد و یا اگر یک قطعه کامل عوض شود بهتر از تعمیر و سرویس آن است. چه بگویم؟ 
پکیج یونیکال
شما آدرس نمایندگی یونیکال در شهر کرمان را دارید؟ پکیج ما ازش به شدت آب میریزه و میخوام ببینم چه کسی باید برای تعمیر پکیج های یونیکال در کرمان بیاد که هم مجرب باشه و هم قطعات همراهش باشه چوهن یک تفر امد و گفت باید برید منبع انبساط براش بخرید و ما نداریم تازه بعدش 400 تومن خرج دستگاه میشه.
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
والا تا جایی من میداتم این پکیج ها نمایندگی ای ندارند اما خودم قبلا سر دستگاه های یونیکال رفته ام و قطعاتش را هم موجود دارم. با بنده تماس بگیرید انشاالله که خرج کمتری روی دستتان خواهد بود. تعمیر انواع پکیج شوفاژ دیواری و گازی در کرمان: 09364284644
کم و زیاد نشدن و تکان نخوردن درجه گرمای رادیاتور ها 
پکیج ما هر چقدر که کلید گرمای رادیاتورها را کم و زیاد میکنیم انگار نه انگار و همش خونه گرمه میشه بفرمایید چشه؟ ایران رادیاتور دیجیتاله
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
سلام. به احتمال زیاد ولوم تنظیم شکسته است و با تعویض ولوم مشکلتان حل خواهد شد. تلفن نمایندگی خدمات ایران رادیاتور: 09364284644
اسامی نمایندگی ها
 برای تکمیل لیست نمایندگی ها از شما میخواهم اسامی نمایندگان پکیجی که در کرمان فعالیت میکنند را برایمان ارسال کنید. با تشکر.
پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
نمایندگان خدمات پس از فروش ایرانرادیاتور کرمان: سعید خلوصی، سروش خلوصی، حامد مختار آبادی، جواد خواجویی، علی اکبر منشی پور. نمایندگان بوتان: هرمز زارعی، رامین زارعی، آقای فاتحی، آقای نجفی، آقای عباس زاده، اقای فرامرزپور، آقای جهانگیری. نمایندگان ایساتیس: آقای مومنی، آقای خوش کیش. نمایندگان آریستون: آقای عرب زاده. نمایندگان لورچ: آقای میلاد ابراهیمی.

تعمیر پکیج ایساتیس در کرمان: 09364284644
پکیج ایساتیس ما دیشب شروع کرد به تق تق صدا دادن و بعد از اون ارور داد و دیگه کار نکرد. از نمایندگی تعمیر پکیج ایساتیس در کرمان اومدن و پکیج رو نگاه کردن و گفتن رسوب گرفته. ما پنج ماه پیش دستگاه رو اسیدشویی کردیم به این صورت که اومدن پمپ اسیدشویی وصل کردن زیر پکیج و بعدم گفتن شسته شده. نمایندگی گفتن این مدل اسیدشویی اشتباهه چون پمپ پکیج را خراب میکنه و اصلا معلوم نمیشه مبدل چقدر تمیز شده. بعد مبدل را باز کردند و اسید ریختن داخلش منتهی بعد از اسیدشویی هم درست نشد و گفتن خوب باز نمیشه. مبدل هم خیلی گرونه به نظر شما من چه کار میتونم بکنم چون مستاجرم نمیخوامبرای خونه صاحبخونه پول خرج کنم. شما تعمیر پکیج ایساتیس در کرمان انجام میدهید

پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا : سلام مبدل را برای بنده بیاورید تا با مواد مخصوص اسید شویی کنم انشاالله که باز میشود.

سلام. ما یک پکیج ایران رادیاتور داریم که از ساعت پنج صبح ارور 51 میده و روشن نمیشه. از نمایندگی ایران رادیتور اومدن و پرشر دستگاه رو مک زدن گفتن درست شد. دستگاهمون یک ماهه نصب شده و گارانتی هم داره به نظرتون نباید پرشر رو عوض میکردن؟

پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :
سلام اگر دستگاه کار میکند و ارور نمیدهد مشکلی نیست. اما اگر مجدد دستگاه شما ارور 51 داد به ابن معنی است که به احتمال خیلی زیاد پرشر دود دستگاه ضعیف شده است و نیاز به تعویض دارد. معمولا زمانی که پرشر دود ضعیف میشود و در شرف خراب شدن است شعله دستگاه مذتبا قطع و وصل میشود. این قطع و وصل شدن شعله به جاهای دیگر دستگاه نیز اسیب وارد میکند. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644

پکیج ایرانرادیاتور داریم اب داخل حمام سرد و گرم میشه. چند روز پیش از نمایندگی ایران رادیاتور برای تعمیر پکیج اومدن و گفتن سرویس میخواد بعدم با تلمبه باد زدن توش اما ما مشولمون حل نشد. چه کار باید بکنیم؟

 پاسخ تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا :

مشکل گرم نشدن آب یا سرد و گرم شدن آب مصرفی ربطی به شارژ منبع انبساط ندارد. باید اسید شویی کنید.
سرد و گرم شدن آب داخل حمام
سلام. پکیج ایرانرادیاتور داریم که هفت سال است کار میکند و هیچ مشکلی نداشته است. اما تقریبا یک هفته است داخل حمام آب داغ میشود و بعد چند ثانیه سرد میشود. مشکل از کجا میتواند باشد؟ شما سرویسکار مجاز ایران رادیاتور در کرمان هستید؟

 پکیج ایساتیس در کرمان 09364284644:

در اکثر مواقع مشکل از رسوب گرفتن مبدل ثانویه پکیج است و باید اسید شویی مبدل انجام شود. گاهی اوقات ممکن است شعله کوتاه (فشار مینیموم گاز) تنظیم نباشد و همچنین ممکن است ترمیستور دستگاه ضعیف شده باشد. در نهایت هم ممکن است به خاطر نوسان فشار آب که توسط پمپ ساختمان ایجاد میشود آب سرد و گرم بشود اما در این حالت نباید چراغ شعله دستگاه قطع گردد. فرقی نمیکند که پگیج شما ایران رادیاتور باشید یا بوتان یا پکیج های قدیمی، در تمام دستگاه های پکیج باید شعله مادامی که آب داغ باز است بماند و قطع نشود. اگر شعله قطع شود یعنی یک جای کار مشکل دارد. بله بنده نمایندگی خدمات ایران رادیاتور در شهر کرمان هستم: 09364284644.
فروش پکیج در کرمان: 09364284644
سلام قیمت پکیج های ایران رادیاتور چند  و ایا شما دررشرایط فعلی فروش پکیج در کرمان دارید؟ 
سلام در حال حاظر فروش پکیج فقط به صورت پیش فروش میباشد و باید پکیج را ثبت نام کنید اما با این حال ممکن است در بازار ازاد بتوانید پکیج بخرید.

سرویسکار مجاز پکیج در کرمان: 09364284644نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644

آموزش بالا بردن فشار آب پکیج

یکی از مسائلی که باعث میشود پکیج شوفاژ دیواری کار نکند و ارور بدهد، کمبود فشار آب در رادیاتور آن است.

فشار آب رادیاتور پکیج توسط قطعه ای به نام مانومتر یا گیج فشار آب قابل مشاهده است که معمولا در اکثر پکیج ها شبیه به شکل زیر میباشد:

Image result for ‫مانومتر پکیج‬‎

رزوه این قطعه به یکی از هیدرولیک های پکیج وصل میشود و هر چه فشار داخل پکیج بیشتر بشود، فنر داخل آن فشرده تر میشود، در نتیجه عقربه مانومتر مقدار بیشتری را نشان میدهد. در بعضی موارد دیده شده که فنر داخل مانومتر ضعیف شده و فشار واقعی را نشان نمیدهد که در این صورت تنها راه چاره تعویض مانومتر میباشد.

در موارد دیگر ممکن است این قطعه رسوب بگیرد، خصوصا محل رزوه که سوراخ بسیار کوچکی دارد. به این ترتیب مانومتر پکیج همیشه یک عدد ثابت را نشان میدهد و متوجه نمیشوید که فشار داخل دستگاه چقدر است.

کمبود فشار آب در پکیج به دو علت ممکن است خسارت به بار بیاورد، اول این که اگر فشار آب کم باشد، این امکان وجود دارد که پمپ گران قیمت دستگاه خشک کار کند و در نتیجه آن خنک نشود و بسوزد، دوم این که ممکن است یکی از قطعات فوقانی دستگاه به علت گرمای بیش از حد ذوب شود.

به همین دلیل سازندگان پکیج تصمیم گرفتند برای این که دستگاه خشک کار نکند، یک قطعه ایمنی به نام پرشر سوئیچ آب یا همان کلید فشارسنج آب تعبیه کنند. این کلید اجازه نمیدهد مادامی که فشار داخل پکیج کمتر از 0.7 بار است دستگاه استارت بزند و معمولا با یکی از ارور های زیر، دستگاه به شما اطلاع میدهد که کمبود فشار آب دارد:

ارور چهل هفتاد 40 -70 در مدل های آنالوگ ایران رادیاتور

ارور E1 در مدل های دیجیتال ایران داریاتور

ارور قرمز ثابت یا سبز چشمک زن سریع در پکیج های اپتیما، کالدا ونزیا و آلتا بوتان

ارور A04 در پکیج روما بوتان

ارور  E04 در پکیج پرلا بوتان

ارور E27 در پکیج سی وی بوتان

ارور 40 در پکیج بنسره پرو بوتان

قرمز و زرد در پکیج کالدا بوتان

ارور  E4 در پکیج های سری A تاچی

ارور E9 در پکیج های سری B تاچی

ارور E8 در پکیج های لورچ

ارور E4 در پکیج های گلدیران

ارور 102 در پیکج های آریستون

رفع عیب:

برای اینکه فشار مدار رادیاتورها زیاد شود کافی است شیر پرکن دستگاه را باز کنید و صبر کنید تا عقربه مانومتر به یک تا یک و نیم برسد و سپس شیر پرکن را ببندید.

ویدیو زیر به شما کمک میکند تا دستگاه را آب کنید:

[http://www.aparat.com/v/8MurC]

شیر پرکن پکیج یک شیر کوچک است که معمولا در زیر دستگاه در حالت بسته قرار دارد. باز کردن این شیر موجب افزایش فشار در مدار گرمایش پکیج میشود. در نتیجه اگر این شیر همیشه باز باشد، یا فشار دستگاه بیش از حد زیاد میشود یا دستگاه مستهلک میشود زیرا مرتب آب جدید (= رسوب جدید) وارد دستگاه میشود.

چرا فشار دستگاه کم میشود؟ 

تنها دلیل کاهش فشار آب دستگاه وجود نشتی میباشد. پس اگر یک سرویسکار به خانه شما آمد و دلایل چپندرقیچی برای کاهش فشار آب آورد بدایند یا میخواهد از شما پول بشتری بگیرد و قطعه ای را عوض کند یا واقعا بی سواد است.

[https://www.aparat.com/v/jB3GL]

در یک مدار بسته، فشار نباید کاهش پیدا کند مگر در مواردی خاص مثل ایجاد هوا در رادیاتور ها و خارج شدن آن از شیر هواگیری اتومات پمپ. این مسئله باعث میشود تقریبا هر شش ماه یک بار فشار آب داخل دستگاه کم شود مخصوصا زمانی که هواگیری رادیاتور ها را انجام میدهید.

چون مدار بسته است، اگر اندازه یک فنجان هم نشتی داشته باشید فشار مدار کاهش پیدا میکند. پس اگر متوجه کاهش فشار شدید مطمئن باشید جایی نشتی وجود دارد.

پیدا کردن نشتی آب را در یک پست جدا توضیح میدهم.

اگر کمک بیشتری خواستید با من تماس بگیرید: 09364284644 بینا سرویس پکیج در کرمان

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

دلیل گرم نشدن رادیاتور. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

علل مختلفی برای گرم نشدن رادیاتور ها وجود دارد اما عمده ترین آن ها این است که آب گرم در مدار دور نمیزند.

در نتیجه هر کدام از قطعات مدار که مانع دور زدن آب باشند میتوانند باعث شوند که رادیاتورها گرم نشوند. به چند طریق میتوان فهمید که مشکل از کدام قطعه است.

اول از همه باید با دست گذاشتن روی پمپ پکیج در حالت زمستانه، بفهمیم که پمپ کار میکند یا نه. زمانیکه پمپ کار میکند کمی لرزش ایجاد میکند. اگر پمپ کار نکند، آبی که گرمایش را در رادیاتورها از دست داده است نمیتواند به داخل پکیج برگردد و در نتیجه دستگاه جوش میاورد. اگر پمپ نسوخته باشد و فقط گریپاژ کرده باشد، میتوان با یک پیچ گوشتی دوسو آن را آزاد کرد. برای این کار، این پست را ببینید: رفع گریپاژ پمپ

 Related image

 

همچنین بعضی وقت ها با این که پمپ کار میکند اما ضعیف شده است، این امر باعث میشود که رادیاتورهای نزدیک به پکیج گرم شوند و رادیاتورهای دورتر سرد بمانند.

دلیل دیگر گرم نشدن رادیاتور ها این است که سه راه صافی زیر پکیج گرفته است و آب به خوبی دور نمیزند.

شکل سه راه صافی: Image result for ‫شیر سه راه صافی‬‎

این سه راهی در مسیر بازگشت رادیاتور قرار دارد و باید هر از چند گاهی تمیز شود. برای این که بتوانید خودتان این صافی را تمیز کنید ویدیو زیر را ببینید:

[http://www.aparat.com/v/t0wRL]

بعد از آن باید سریاغ رادیاتور ها برویم، اگر رادیاتورها گرم میشوند اما داغ نمیشوند یعنی رسوب گرفته اند و باید یکی یکی تمیز شوند. راه تمیز کردن رادیاتورها بسیار ساده است. با یک آچار فرانسه، رادیاتور را باز کنید و داخل آن را با فشار آب تمیز کنید. این موضوع را در پست آینده با ویدیو توضیح خواهم داد.

 Image result for Sediment on the radiator

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

اگر بالای رادیاتور گرم میشود اما پایین آن سرد است به این معنی است که رسوب ته رادیاتور نشسته است. در این حالت هم باید رادیاتور را باز کنید و بشورید.

گاهی اوقات مبدل اصلی (رادیاتور پکیج) رسوب میگیرد و آنقدر راهش بسته میشود که آب نمیتواند به خوبی دور بزند در نتیجه رادیاتور ها گرم نمیشوند یا آب داخل پکیج جوش میاورد.

علت های دیگر کمتر پیش می آیند: 1. خراب بودن پرشر دود که باعث میشود شعله پایدار نباشد. 2. کم بودن شعله بلند گاز که باعث میشود دستگاه هر چقدر هم تلاش میکند نتواند رادیاتورها را داغ کند، 3. سرمای بیش از حد و کافی نبودن تعداد رادیاتور ها، 4. خرابی NTC (سنسور ترمیستور، یا همان فشنگی آب ماشین ها) که باعث میشود دستگاه فکر کند به دمای تعریف شده رسیده است. 5. خرابی برد کنترل

معمولا برای پکیج های جدید یک صافی برنجی بعد از شیر مسیر برگشت رادیاتورها تعبیه میکنند، این صافی یک توری دارد که خیلی سریع پر از رسوب میشود. کافی است با یک آچار فرانسه آن را تمیز کنید.

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

برای این که آب داخل رادیاتور رسوب نکند چند راه وجود دارد. اول این که زمانی که اولین بار رادیاتور ها را پر از آب میکنیم از آب مقطر استفاده کنیم.

دوم این که سرویس های دوره ای دستگاه را حتما انجام دهیم. تجربه نشان داده است که دستگاه هایی کهمورد سرویس سالیانه قرار گرفته اند و هیچگاه باد منبع انبساطشان کمتر از 0.5 نشده است به شدت رسوب کمتری گرفته اند.

سوم این که از مایع پروتکتور (محافظ رادیاتور) یا ضد یخ استفاده شود. همانطور که مستحضر هستید، ضد یخ ها (نوع اسیدی) دارای خاصیت ضد رسوب و ضد خوردنگی میباشند. اضافه کردن مایع پروتکتور عمر دستگاه و رادیاتور ها را زیاد میکند اما از طرف دیگر کمی برای شافت پمپ پکیج مناسب نیستند و باعث لاغر شدن آن میشوند. اگر خواستید ضد یخ به سیستم رادیاتور اضافه کنید اول از همه اندازه دو لیتر آب از یک رادیاتور خالی کنید (مهره پایین رادیاتور را باز کنید تا آب از آن خارج شود) سپس مایع را از شلنگ رفت زیر پکیج اضافه کنید یا مهره سر رادیاتور حوله خشک کن را باز کنید و مایع پروتکتر را به مسیر اضافه کنید. 

 Image result for ‫مایع پروتکتور‬‎

هر جا که سوالی داشتید بنده در خدمتم.

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

تشکیل نشدن شعله پکیج. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

یکی دیگر از مواردی که باعث میشود پکیج کار نکند، تشکیل نشدن شعله یا تشخیص نشدن آن میباشد. در این صورت دستگاه سه مرتبه سعی میکند شعله را تشکیل دهد یا در صورت تشکیل آن را تشخصی دهد و بار چهارم ارور میدهد تا خدایی نکرده گاز زیادی در خانه پخش نشود.

این که در یک پکیج شعله تشکیل نشود یا تشخیص داده نشود، توسط ارور نمایشگر نشان داده میشود. معمولا ارور های زیر نشان دهنده عدم تشکیل یا تشخیص شعله هستند:

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

 

ارور E2 در مدل های دیجیتال ایران داریاتور

ارور 70 80 در پکیج های آنالوگ ایران رادیاتور

ارور قرمز ثابت در پکیج های اپتیما، کالدا ونزیا و آلتا بوتان

ارور A01 در پکیج روما بوتان

ارور  E01 در پکیج پرلا بوتان

ارور E1 در پکیج سی وی بوتان

ارور 10 در پکیج بنسره پرو بوتان

ارور  E1 در پکیج های سری A تاچی

ارور E1 در پکیج های سری B تاچی

ارور E1 در پکیج های لورچ

ارور E1 در پکیج های گلدیران

ارور 102 در پیکج های آریستون

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

 

دلیل این مشکل چیست؟

دلایل زیادی میتوانند باعث تشکیل نشدن شعله شوند که از بیشترین به کمترین عبارتند از: قطع بودن گاز خانه، خراب شدن جرقه زن، خراب شدن سنسور حسگر شعله (میله یون)، خراب شدن شیر گاز، هوا گرفتن شلنگ گاز، کمبود فشار گاز، خرابی برد الکترونیک دستگاه پکیج، خیس شدن یا اتصال بدنه میله یون، و حتی سوراخ شدن مبدل اصلی دستگاه و خیس شدن برنر.

1. اولین چیزی که بعد از عدم تشکیل شعله باید چک بکنید این است که آیا گاز خانه وصل است یا خیر. در موارد بسیاری مشاهده شده که گاز یا از طرف شرکت گاز قطع شده یا صاحبخانه به مسافرت رفته و یادش رفته است که گاز را وصل کند. پس از این که مطمئن شدیم گاز خانه وصل است سراغ بقیه موارد میرویم.

2. جرقه زن پکیج نیز مانند جرقه زن های گاز خانگی عمری دارد و بعد از چند سال کار کردن ضعیف میشود. یعنی دیگر نمیتواند مثل قبل ولتاژ را انتقال دهد یا این که جرقه را از پایین به برنر وصل میکند و شعله تشکیل نمیشود. در این حالت دستگاه پکیج با یک صدای انفجار روشن میشود یا این که کلا دیگر استارت نمیزند. 

تست جرقه زن به این صورت است که با احتیاط کامل، هنگامی که دستگاه دارد جرقه میزند یک کبریت روشن کنید و کنار جرقه زن بگیرید، اگر شعله تشکیل شد یعنی جرقه زن مشکل دارد.

جرقه زن به این شکل است و در یک پست دیگر آن را به تفصیل شرح میدهم:

 

 

 

 

 

Image result for ‫جرقه زن پکیج‬‎

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

 

3. سنسور حسگر شعله یا همان میله یون، یکی از قطعاتی است که داخل برنر (محل آتش) دستگاه قرار دارد و معمولا کنار جرقه زن زندگی میکند. این میله، وجود و تشکیل شدن شعله را به برد اعلام میکند و در نتیجه برد اجازه میدهد که شعله ادامه داشته باشد. این میله نیز ممکن است بعد از مدتی ضعیف شود و نتواند به برد اعلام وجود شعله بکند. میله یون وقتی خراب است که ما با چشممان شعله و تشکیل شدن آن را میبینیم اما دستگاه متوجه وجود شعله نمیشود و بعد از چند ثانیه شعله را قطع میکند (البته در این حالت ممکن است که تشخصی برد هم اشتباه باشد که در پایین توضیح داده ام). همچنین ممکن است میله یون در جای درستی قرار نگرفته باشد که پایین توضیح داده ام باید چه کار کنید.

شکل میله یون یکی از این ها است و بعدا بیشتر راجع به چگونگی کار آن برایتان توضیح میدهم:

 Image result for ‫جرقه زن پکیج‬‎

4. خراب شدن شیر گاز:

معمولا شیر های گاز خراب نمیشوند و عمر بسیار بالایی دارند. برای این که از صحت عملکرد آن مطلع شویم میتوانیم از همان تست چوب کبریت که بالا توضیح داده ام استفاده کنیم و همچنین میتوانیم مهره بالای شیر گاز را با آچار شماره 30 یا با آچار فرانسه باز کنیم و ببینیم گاز می آید یا نه (ولی این تست خطرناک است و بهتر است همان تست چوب کبریت را با احتیاط انجام دهید).

شکل شیر گاز که بعدا آن را هم در یک پست جدا خدمتتان معرفی میکنم:

 Related image

5. هوا گرفتن شلنگ گاز معمولا صورت نمیگیرد اما برای از بین رفتن هوای داخل آن بهترین کار این است که شلنگ گاز را از زیر پکیج باز کنید تا مقداری گاز از آن خارج شود. بعد از بستن شلنگ گاز حتما با مقداری کف، نبود نشتی را بررسی کنید تا خدایی نکرده گاز وارد خانه تان نشود.

6. کمبود فشار گاز نیز از موارد معدودی است که معمولا پیش نمی آید اما تجربه آن را داشته ام. در این حالت (مخصوصا اگر از گاز مایع برای پکیج استفاده شود) شعله آنقدر کوتاه است و کم جان است که میله یون وجودش را متوجه نمیشود. 

7. خرابی برد الکتروینک به سه صورت ممکن است شکل بگیرد. یکی این که ترانس جرقه زن دستگاه خوب کار نکند یا اصلا کار نکند. یکی این که فرمان آزاد کردن شعله به سیر گاز داده نشود و در آخر هم این که برد الکترونیک نتواند پیام ارسالی میله یون را درک کند.

8. بعضی اوقات ممکن است میله یون خیس باشد یا یون های تشخصی را به جای دیگری بفرستد (به خاطر اتصال به بدنه یا حتی مشکل دار شدن درخت سیم دستگاه) در این صورت نیز شعله تشخصی داده نمیشود.

9. و در آخر ممکن است مشکل از خیس شدن برنر باشد که دلیل آن سوراخ شدن مبدل اصلی است.

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

 چه کار باید بکنیم؟

میرسیم به بحث شیرین تعمیرات:

بعضی از موارد مانند قطع بودن گاز خانه و هوا گرفتن شلنگ گاز که معلوم است باید چکار بکنیم. 

اما اگر تست چوب کبریت انجام دادیم و متوجه شدیم جرقه زن خراب است چه کار کنیم؟

اولین کار این است که جرقه زن را با پارچه خیس تمیز کنید و با سمباده روی آن بمالید اما برای این کار دستگاه را از برق بکشید که خدایی نکرده برق نگیردتان. ولتاژ جرقه زن بسیار بالاست و بنده تجربه برق گرفتگی از جرقه زن را داشته ام (اما شکر خدا زنده هستم چون ولتاژ بالاست نه آمپر). سپس دستگاه را به برق بزنید و صبر کنید جرقه زن، جرقه بزند. اگر شعله تشکیل نشد، آن را مجددا با چوب کبریت تشکیل کنید. سپس دو ثانیه صبر کنید تا جرقه زن داااغ شود. بعد یک دو سو را زیر آن بدهید تا اندازه یک میلیمتر بالا بیاید. تجربه نشان داده که در بسیاری از موارد، با سرویس جرقه زن به شکل بالا، جرقه زن تا 5 سال دیگر هم عمر خواهد کرد.

اگر با این روش هم جرقه زن درست نشد و یا باز هم دیدید که جرقه از پایین آن زده میشود، باید جرقه زن را تعویض کنید. تعویض جرقه زن کار بسیار ساده است. یک پیچ گوشتی چهارسو میخواهد که میله جرقه زن را باز کنید و از فیش آن در برد در بیاورید و میله جدید را نصب کنید.

اگر جایی گیر کردید به من زنگ بزنید تا کمکتان کنم.

اگر متوجه شددی که شعله تشکیل میشود اما میله یون آن را تشخیص نمیدهد چه؟

در این صورت باز هم دستگاه را از برق بکشید و این بار میله یون را با دستمال تمیز کنید و سمباده بمالید. انشاالله که درست میشود. اگر درست نشد، تعویض یون هم مانند جرقه زن کار ساده ای است.

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

خالی کردن و کاهش فشار آب پکیج. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

گاهی اوقات به دلایلی مختلف نیاز دارید که فشار آب دستگاه را کم کنید یا آب دستگاه را خالی کنید.

برای این کار، چند روش وجود دارد:

در بعضی از دستگاه ها مثل تمام دستگاه های ایران رادیاتور و بوتان، میتوانید با باز کردن شیر آب گرم داخل سینک ظرفشویی آب دستگاه را خالی کنید. برای این کار اول شیر ورودی آب سرد پکیج را میبندید. سپس شیر پر کن دستگاه را باز میکنید و بعد شیر آب گرم سینک را باز میکنید تا کم کم آب داخل دستگاه خالی شود (بهتر است دستگاه را خاموش کنید مخصوصا اگر دستگاهتان از نوع قدیمی بدون کلید فشارسنج آب باشد (وگرنه پمپ خشک کار میکند و ممکن است بسوزد))

برای کم کردن فشار پکیج یا خالی کردن آن میتوانید ویدیوی زیر را ببینید:

[http://www.aparat.com/v/0gSUa]

در بعضی از دستگاه ها از شیر تخلیه استفاده شده است. برای خالی کردن آب در این دستگاه ها باید یک ظرف زیر شیر تخلیه قرار بدهید ، آب ورودی پکیج را ببندید و شیر تخلیه را باز کنید.

معمولا وقتی نیاز به خالی کردن آب دستگاه پکیج دارید که یا فشار آن به دلیل باد نبودن منبع انبساط یا باز گذاشتن شیر پرکن زیادی بالا رفته باشد و به محدوده خطرناک (3 بار) رسیده باشد. یا وقتی که بخواهید یک سرویس یا تعمیرات انجام بدهید.

حواستان به این موضوع باشد که آب جدید برای مدار رادیاتور ها یعنی رسوب جدید و هر چقدر بیشتر شیر پر کن را باز کنید، در نهایت عمر مفید دستگاهتان کمتر خواهد شد.

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

گریپاژ پمپ پکیج و رفع آن

گاهی اوقات، به دلایل مختف ممکن است روتور پمپ دستگاه پکیج نچرخد. در این حالت آب داخل دستگاه به جوش میاید و صدای تق تق وحشتناکی از داخل دستگاه شنیده میشود. همچنین بخار آب از ایرونت اتومات پمپ بیرون میزند و علاوه بر آن، سنسور حد دستگاه تا زمانی که خنک نشود اجازه فعالیت به دستگاه را نمیدهد.

عکس پمپ پکیج

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

 

دلیل این مشکل چیست؟

این دلایل عبارتند از خاموش بودن دستگاه به مدت طولانی یا رسوب گرفتن پمپ و یا حتی ضعیف شدن استاتور پمپ.

مثلا بار ها دیده شده است که صاحبخانه دستگاه را از برق کشیده است و به مسافرت رفته یا خانه برای مدت زیادی خالی از سکنه بوده. این امر باعث میشود که روتور یک حالت ایستا پیدا کند و استاتور نتواند توان کافی برای استارت پمپ را ایجاد نماید.

حواستان باشد اگر خواستید به مسافرت بروید، دستگاه را از برق نکشید. مخصوصا برای مسافرت های طولانی مدت. هیچ اشکالی ندارد اگر آب ورودی پکیج را قطع کنید و یا شیر گاز خانه را ببندید اما اگر دستگاه را از برق بکشید پمپ گیرپاژ خواهد شد. وقتی دستگاه به برق باشد، در طول 24 ساعت پمپ یک بار فعال میشود و گریپاژ نخواهد شد.

بدترین تجربه راجع به گیرپاژ پمپ این بود که قبل از این که آب دستگاه به جوش بیاید و سنسور حد، اجازه ادامه فعالیت را ندهد، یکی از قطعات فن به علت گرمای زیاد ذوب شده بود.

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

چه کار باید بکنیم؟

ساده ترین راه برای رفع گریپاژ پمپ این است که پیچ پشت آن را با یک پیچ گوشتی دوسو باز کنید. بعد از این پیچ، به انتهای روتور که داخل استاتور قرار دارد میرسید. با همان دو سو یا با یک فازمتر، روتور داخل پمپ را بچرخانید تا حالت سفتی خود را از دست بدهد و نرم بچرخد. سپس پیچ پشت پمپ را سفت ببندید. در این حالت حتی نیاز نیست آب دستگاه را خالی کنید.

بنده از نحوه انجام این کار یک فیلم آموزشی تهیه کرده ام که میتوانید آن را پخش کنید و قدم به قدم رفع گریپاژ پمپ به وسیله پیچ گوشتی را اجرا کنید:

[http://www.aparat.com/v/xTtJ7] 

 

راه دیگر این است که آب دستگاه را کامل خالی کنید. رجوع شود به پست چگونه آب دستگاه را خالی کنیم.

سپس پیچ های چهار طرف پمپ را با آچار آلن شماره 5 یا در بعضی پمپ ها شماره 4، باز میکنیم. روتور را از داخل استاتور در میاوریم یا اگر روتور در نمی آید، همانجا با دست میچرخانیم. پروانه پمپ باید براحتی بچرخد. در بعضی مواقع ممکن است پروانه پمپ به این راحتی ها نچرخد، در این مواقع میتوانید کمی ریکا برای روان شدن لحظه ای پروانه، داخل سوراخ وسط آن بریزید و بعد پروانه را اینقدر بچرخانید تا راحت بچرخد.

دقت کنید که اگر پمپ سوخته باشد و پروانه خیلی سفت شده باشد، چاره ای جز تعویضش نیست. 

بعد از این کار، اگر روتور را از داخل استاتور درآورده اید، کاملا آن را خشک کنید و مجدد آن را داخل استاتور قرار دهید و پیچ های پمپ را سفت کنید. دقت کنید که واشر پمپ را به درستی در محلش قرار دهید.

سرویس و تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

 بعدا راجع به پمپ پکیج بیشتر توضیح میدهم. 

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

تعداد صفحات : 4

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 79
 • کل نظرات : 4
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 28
 • آی پی دیروز : 32
 • بازدید امروز : 38
 • باردید دیروز : 37
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 188
 • بازدید ماه : 1,588
 • بازدید سال : 13,357
 • بازدید کلی : 74,947