گاهی اوقات نیاز است که وارد پرورگرام دستگاه پکیج شویم و مواردی مانند فاصله استارت مجدد پکیج و یا تنظیم حالت گرمایش از کف را تغییر دهیم.
برای این کار در دستگاه های سری L ایران رادیاتور کافیست کلید اول را چهار مرتبه از روی صفر به تابستانه ببریم.
با این کار وارد پارامترهای تنظیم برد پکیج میشویم.
حالا با انتخاب پروگرام شماره هشت، میتوان فاصله استارت مجدد برد در حالت زمستانه را به مقادیری بین 0 تا 240 ثانیه تغییر دهیم.
این کار را زمانی انجام میدهیم که به دلایل مختلف، دستگاه زیاد استارت میزند و این کار باعث خرابی زودتر از موعد رله های برد میشود.
مثلا اگر دستگاه 24 هزار فقط به یک رادیاتور وصل باشد و این باعث شود که دمای نشانگر پکیج زود افت کند و دستگاه سریع استارت بزند.
برای انجام این کار، ویدیوی زیر کمکتان خواهد کرد:

[http://www.aparat.com/v/XsleD]

تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا