اگر دستگاه پکیج بوتان مدل اپتیما و کالدا دارید و دنبال ارور های آن میباشد میتوانید از مطلب زیر استفاده کنید:

[http://www.aparat.com/v/puhZM]

تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا 

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.


کد خطامفهوم کد خطا
سبز چشمک زن – 1 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
Standbyآماده به کار
تابستانهدرخواست آبگرم وجود ندارد. (شیر آب بسته است)
زمستانهقطع بودن پل ترموستات اتاقی
سبز چشمک زن – 5 / 0 ثانیه روشن 5 / 0 ثانیه خاموش
Standbyاشکال در کلید حداقل فشار آب (تا 10 دقیقه)
تابستانه /
زمستانه
دستگاه به دمای درخواستی رسیده است.
اشکال در کلید حداقل فشار آب (تا 10 دقیقه)
اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (تا 10 دقیقه)
قفل کردن NTC ها روی یک مقاومت کاذب
اشکال در کلید فشار چگالیده (چگالشی)
سبز چشمک زن – سریع
زمستانهورود و خروج به سیستم سارا
زرد چشمک زن
زمستانهChimney Sweep (پانزده دقیقه با حداکثر توان کار می کند)
زرد ثابت
تابستانه / Standbyقطعی NTC آبگرم مصرفی (زمان بسته بودن آبگرم)
قرمز چشمک زن
تابستانه /
زمستانه
قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی )در صورت باز شدن آبگرم در تابستانه)
قرمز ثابت
تابستانه / زمستانه
/ Standby
قطعی NTC مدار گرمایش
اشکال در کلید حداقل فشار آب (پس از 10 دقیقه)
تابستانه /
زمستانه
اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از 10 دقیقه)
عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر)
وجود اشکال در ترموستات ایمنی دود