در ویدیوی پایین با ارور 70 80 که همان E2  در دستگاه های دیجیتال است آشنا میشوید:
[http://aparat.com/v/KNgbD]
[http://www.aparat.com/v/KNgbD]